Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế định dạng XML iTax Viewer 1.0.7

19:53 |
Ngày 08/04/2015 Tổng Cục Thuế nâng cấp ứng dụng iTax Viewer 1.0.7: 

Link download: Tải về

iTax Viewer 1.0.7

Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML đáp ứng thông tư số 26/2015/TT-BTC
- Tờ khai báo cáo hóa đơn:
+ Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)
+ Thông báo phát hành hóa đơn TB02/AC (Dành cho Cục thuế)
+ Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mẫu BC01/AC

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng:
+ Tờ khai GTGT khấu trừ mẫu số 01/GTGT
+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh mẫu số 01-7/GTGT

- Nâng cấp phiên bản XML một số mẫu biểu (nội dung mẫu biểu vẫn giữ nguyên):
Mẫu số 04/GTGT, KHBS_04/GTGT, BC26/AC, BC21/AC, TB03/AC, TB04/AC... để đọc được tờ khai XML kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.1. Vì thế nếu người nộp thuế không nâng cấp khi mở các tờ khai trên sẽ hiện thông báo lỗi "Mã hồ sơ (...) hoặc phiên bản hồ sơ (...) không đúng"

- Hỗ trợ đọc giấy nộp tiền XML được nâng cấp trong phiên bản dịch vụ Nộp thuế điện tử 4.0.0
Read more…

Liên hệ dịch vụ khách hàng

Ms Huệ: 096.345.7686

Ms Thân: 09.62.72.0000

THÔNG BÁO!CHUKYSOTS24.COM hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội. Đăng ký ngay(chi tiết)