Hướng dẫn khai báo mã vạch danh sách Container

20:08 |
Theo công văn 8155/TCHQ-VNACCS, hệ thống TQDT v5 đã cập nhật việc khai báo danh sách container cho tờ khai VNACCS và in mã vạch danh sách container hàng hóa để xác nhận qua khu vực giám sát tại Hải quan cảng cửa khẩu, thay vì cán bộ Giám sát nhập thủ công thông tin danh sách container vào hệ thống. 

Quy trình thực hiện doanh nghiệp sẽ thực hiện việc khai báo tờ khai bình thường, sau khi khai báo tờ khai doanh nghiệp khai bổ sung danh sách container bằng chức năng “Khai báo Container” (Sẽ hiển thị khi doanh nghiệp khai tờ khai thành công). Quy trình này sẽ giúp cho việc thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát được nhanh hơn, thuận tiện hơn cho cả doanh nghiệp và chi cục Hải quan. 
Để thực hiện phía doanh nghiệp làm theo quy trình các bước sau đây. 
- Khai báo Container 
- Yêu cầu lấy mã vạch danh sách container qua khu vực giám sát. 
- In danh sách container dưới dạng mã vạch sau đó đem ra Hải quan giám sát để lấy hàng.

Bước 1: Khai báo Container (Khai bổ sung d/s container cho tờ khai) 
Sau khi tờ khai đã được khai báo, nếu có danh sách container kèm theo doanh nghiệp cần tiến hành khai báo bổ sung bằng cách vào ô “Khai báo Container”

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Chú ý: 
-Việc khai bổ sung d/s container thực hiện khi tờ khai đã được khai báo chính thức. 
-Trạng thái tờ khai là “Thông Quan” 

Tại màn hình nhập liệu bạn nhập vào danh sách container cho tờ khai: 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Chú ý: Trường hợp tờ khai xuất chưa có số vận đơn,ở ô số vận đơn nhập vào: N/A 
Tiếp theo nhấn vào [Khai DS Cont] để gửi danh sách container bổ sung này lên hệ thống.Tiếp đó ấn [Lay PH DS Cont] khi có số tiếp nhận là việc khai báo danh sách container bổ sung hoàn tất. 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Trường hợp bản khai danh sách container trước đó có thiếu, sai về dữ liệu thì doanh nghiệp cần phải gửi lại bản danh sách chính xác hệ thống sẽ cập nhật lại (Nếu danh sách danh sách trước đó khai báo 10 container nhưng thấy sai xót 1 container thì doanh nghiệp cũng phải gửi lại toàn bộ 10 container chứ không phải chỉ sửa 1 container sai). 

Bước 2: Gửi yêu cầu lấy mã vạch danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai. 

Khi tờ khai đã được khai báo bổ sung danh sách container ở bước trên đồng thời đã làm xong thủ tục thông quan ( đối với tờ khai luồng Vàng, Đỏ) hoặc đã được chấp nhận thông quan, doanh nghiệp tiến hành lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai bằng cách nhấn vào nút [YC lấy DS Cont qua KVGS] để thực hiện gửi yêu cầu lấy mã vạch danh sách container qua KVGS. 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Nhấn vào nút [Lấy PH DS qua KVGS] để số tiếp nhận của yêu cầu mã vạch danh sách container qua KVGS: 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Sau khi có số tiếp nhận của yêu cầu mã vạch danh sách container qua KVGS, tiếp tục nhấn nút để lấy thông tin về mã vạch của danh sách container đã khai báo. Khi có kết quả 
Sẽ có thông báo số lượng container đã khai báo. 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Như vậy là bạn đã hoàn thành quá trình gửi yêu cầu để lấy mã vạch danh sách container. Tiếp đó để in danh sách container nhấn vào nút [In DS Container] phần mềm sẽ đọc dữ liệu hệ thống Hải Quan đã phản hồi về mã vạch cho doanh nghiệp. Và kết quả nhận được là : Bảng in danh sách container đã đầy đủ thông tin doanh nghiệp cần 

Hướng dẫn khai báo mã vạch

Bước 3: Sau khi In danh sách container dưới dạng mã vạch doanh nghiệp đem ra hải quan giám sát để lấy hàng. 
Doanh nghiệp đem bản in này kèm hồ sơ tờ khai ra Hải quan khu vực giám sát hàng hóa, cán bộ Giám sát tiến hành đọc mã vạch từng container và xác nhận qua khu vực giám sát cho doanh nghiệp. 
Lưu ý
- Để áp dụng cách thức đọc danh sách container mã vạch doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai, áp dụng cả đối với tờ khai nhập và tờ khai xuất. Các hình thức khai đính kèm HYS hoặc khai e-manifest, khai kèm tờ khai đều chưa có hiệu lực. 
- Danh sách container chỉ được trả về sau khi tờ khai đã hoàn thành thủ tục, chấp nhận thông quan. 
- Khi danh sách container đã được xử lý qua khu vực giám sát (đã được cán bộ giám sát tiến hành xác nhận qua khu vực giám sát) thì phía doanh nghiệp không thể lấy thông tin danh sách này nữa. 
- Trường hợp doanh nghiệp không ngồi trực tiếp tại máy tình để in ra từ phần mềm hoặc vì một số lý do nào đó thì có thể in danh sách container thông qua trang web của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ sau: 
http://www.customs.gov.vn/sitepages/containerbarcodereceiver.aspx 

Hướng dẫn khai báo mã vạch
 Chúc quý doanh nghiệp thực hiện thành công !
Read more…

Quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử

21:02 |
Để thực hiện thủ tục khai hải quan điện tử, doanh nghiệp cần làm các bước sau: 

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện khai tờ khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá (nếu cần) theo đúng tiêu chí và khuôn dạng chuẩn và gửi tới hệ thống của cơ quan hải quan. 

Bước 2: Doanh nghiệp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan về số tờ khai hải quan, kết quả phân luồng và thực hiện một trong các nội dung sau: 

+ Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chuyển sang bước 4. 

+ Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ qaun hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra htực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3. 

Quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Sơ đồ trình tự thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Bước 3: - Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra. 

Bước 4: Doanh nghiệp in tờ khai trên hệ thống của mình để đi lấy hàng. 

Thủ tục đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan rất đơn giản và nhanh chóng, được hướng dẫn cụ thể tại Cổng Thông tin điện tử của ngành Hải quan, địa chỉ trên website, chuyên mục “Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số”. Trong thời gian 2 phút, DN sẽ được cơ quan hải quan phản hồi về kết quả đăng ký.

Trước đó, theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC, từ ngày 01/11/2013, các DN sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử.

Nguồn: Cafeketoan
Read more…

Cách thức khai Hải quan điện tử

13:04 |
Bạn muốn tìm hiểu cách thức khai hải quan điện tử để thông quan hàng hóa? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết những bước phải thực hiện. 

Trước khi tham gia quy trình này, công ty bạn cần đăng ký tham gia hải quan điện tử, và mua phần mềm hải quan điện tử. 

Khai Hải quan điện tử
Khai Hải quan điện tử
Sau khi đã đăng ký account với cơ quan hải quan, có máy tính và phần mềm cài đặt sẵn sàng, bạn thực hiện theo những bước sau: 

Bước 1: Khai và truyền tờ khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá (nếu cần) theo đúng tiêu chí và khuôn dạng chuẩn, và gửi tới hệ thống của cơ quan hải quan. Bạn lưu ý truyền đúng tới Chi cục hải quan quản lý cảng hoặc kho CFS nơi giữ hàng của công ty bạn. 

Bước 2: Sau khi truyền số liệu, bạn sẽ nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống phát hiện thấy lỗi, sẽ có thông báo trên màn hình máy tính, chẳng hạn như: “sai ngày hóa đơn”. Bạn chỉnh sửa cho chính xác rồi truyền lại. 

Khi các bước thực hiện và số liệu sơ bộ hợp lệ, hệ thống sẽ trả về về số tờ khai hải quan, kết quả phân luồng. Bạn sẽ thực hiện một trong các lựa chọn sau: 

  • Luồng xanh: Hàng của bạn được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế. Sau khi lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chuyển sang bước 3. 
  • Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ qaun hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra htực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3.
  •  Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra. 
Bước 3: Bạn in tờ khai trên hệ thống của mình để đi lấy hàng.

Tới đầu năm 2014, do việc triển khai thủ tục hải quan điện tử chưa đầy đủ và đồng bộ, do đó trên thực tế bước này có khác đi. Bạn vẫn phải in tờ khai, kể cả trường hợp luồng Xanh, tới chi cục hải quan trình bộ hồ sơ giấy để thông quan tại Chi cục hải quan trước khi xuống cảng làm thủ tục lấy hàng. 

Trong thời gian tới, khoảng tháng 4/2014, sau khi triển khai đồng bộ hệ thống VNACCS / VCIS, quy trình thủ tục hải quan điện tử sẽ giúp đơn giản hóa và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

Nguồn: Container Transportation
Read more…

Thủ tục đăng ký Hải quan điện tử

13:02 |
Bạn cần nắm được thủ tục đăng ký hải quan điện tử để có thể bắt đầu truyền tờ khai hải quan qua mạng internet. Nếu bạn chưa rõ các bước đăng ký như thế nào thì bài viết này dành cho bạn. 

Để làm thủ tục hải quan điện tử, công ty bạn cần có tài khoản (account) tại cơ quan hải quan, tức là đã tham gia thủ tục hải quan điện tử. Sau khi tài khoản này được lập và kích hoạt, bạn mới có thể truyền và nhận kết quả phản hồi trực tuyến. 

Thủ tục đăng ký Hải quan điện tử
Thủ tục đăng ký hải quan điện tử. Ảnh minh họa.
Lưu ý rằng, đến đầu năm 2014, hải quan điện tử mới áp dụng cho công ty, chưa sử dụng cho cá nhân. Nói cách khác, nếu bạn muốn làm thủ tục hải quan cho hàng phi mậu dịch (cho, biếu, tặng…), thì vẫn cần phải làm theo hình thức truyền thống. Có nghĩa là, bạn sẽ ghi tờ khai bằng tay và làm thủ tục giống như trước đây. 

Quay trở lại chủ đề chính, việc đăng ký tham gia hải quan điện tử cũng khá đơn giản. Bạn chuẩn bị những giấy tờ phải nộp như sau: 

1. Đơn đăng ký tham gia thủ tục Hải quan điện tử (theo mẫu): 01 bản gốc Bạn có thể download mẫu đăng ký tham gia hải quan điện tử. Đến đầu năm 2014 mẫu này vẫn sử dụng, chưa có thay đổi. 

2. Giấy đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao y. 

3. Giấy giới thiệu: 01 bản (cho người trực tiếp đi đăng ký). 

Nếu bạn muốn đăng ký cho Chi nhánh công ty, thì phải kèm thêm Giấy ủy quyền của Công ty cho Chi nhánh. 

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, cán bộ IT của hải quan sẽ xem có chính xác không. Nếu thông tin sai, mời bạn về sửa rồi nộp lại. Với hồ sơ chính xác thì chỉ sau vài tiếng đồng hồ, là có thể sử dụng account để truyền tờ khai. Bạn cũng lưu ý nên “quan tâm” đến cán bộ nhận hồ sơ để thủ tục được thuận tiện nhanh chóng. 

Khi được chấp nhận, sau khoảng một vài ngày, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia hải quan điện tử. 

Nếu bạn không muốn trực tiếp đi đăng ký, có thể dùng qua đơn vị dịch vụ, với mức phí hợp lý. Trong trường hợp bạn dùng bên khai thuê hải quan hoặc đại lý hải quan, thì những công ty này sẽ làm dịch vụ đăng ký luôn cho bạn.

Nguồn: Container Transportation
Read more…

Thanh toán qua ngân hàng, cấp C/O không phải cung cấp tờ khai hải quan giấy

17:58 |
Bộ Tài chính vừa ban hành các văn bản gửi Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị phối hợp triển khai quy định của Luật Hải quan. 

Cụ thể tại các văn bản này, Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 15/3/2015, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan chính thức có hiệu lực thực hiện. 

Thanh toán qua ngân hàng
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Tại khoản 9 Điều 25 Nghị định 08 dẫn trên, Chính phủ quy định “tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác;… Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy. 

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử”. 

Do vậy, để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp thông báo cho các tổ chức tín dụng nghiên cứu triển khai thực hiện thống nhất nội dung quy định trên khi giải quyết các thủ tục thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của tổ chức, cá nhân. 

Đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính đề nghị không yêu cầu người khai hải quan phải cung cấp tờ khai hải quan giấy trong bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O hay chứng từ thương mại khác. 

Riêng với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề nghị phối hợp, ngoài các quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định 08 nói trên, còn có quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Hải quan năm 2014 và khoản 2 Điều 37 Nghị định 08 quy định tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bãi bỏ việc đăng ký định mức với cơ quan hải quan quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC và Điều 8 Thông tư 13/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp có nghi ngờ về khai báo định mức của doanh nghiệp, cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.

Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam


Read more…

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử ngay trên ứng dụng của người lập hồ sơ (TaxOnline, iHaiQuan, iBHXH, iThongKe...)

22:48 |
Kinh gửi Quý Khách hàng! 

Do thực tế có một số đơn vị/ doanh nghiệp ủy quyền sử dụng chữ ký số cho người lập tờ khai Thuế, lập hồ sơ BHXH, lập thủ tục Hải quan, báo cáo Thống kê... Để thuận tiện hơn cho những trường hợp này, TS24 đã bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ ngay trên ứng dụng của người lập hồ sơ (TaxOnline, iHaiQuan, iBHXH, iThongKe…). Các chức năng cũ vẫn giữ nguyên gồm chức năng Trình ký (“Sếp” dùng ứng dụng KySo để ký) hoặc chức năng Ký với KySo (mở và quản lý hồ sơ điện tử tập trung trên ứng dụng KySo để ký). 

Ở đây chúng tôi lấy trường hợp sử dụng trên TaxOnline, với những ứng dụng khác thì thực hiện tương tự. Sau khi kết xuất báo cáo, người làm nghiệp vụ kiểm tra số liệu trên tờ khai/hồ sơ chính xác thì làm các thao tác sau: Cắm USB token vào máy > Chọn tờ khai cần ký > Nhấp nút “Ký và gửi” > xác nhận “Có” như hình dưới đây. 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Chương trình lập tức mở giao diện chọn chứng thư số của doanh nghiệp rất quen thuộc mà người ký vẫn làm trước đây. 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Cửa sổ yêu cầu xác nhận việc gửi tờ khai đến Cơ quan thuế hiện lên > xác nhận “Có” 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Như vậy đã hoàn thành được việc ký số và gửi tờ khai. Ngay trên giao diện chương trình có thể theo dõi tình trạng gửi tờ khai đến Cơ quan Thuế. Chọn “Đóng” để hoàn tất. 

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Ngoài ra, để tiện kiểm tra TS24 cũng hỗ trợ xem được lịch sử giao dịch trên các ứng dụng của người làm nghiệp vụ bằng cách: Trên ứng dụng, vào mục “Kết xuất báo cáo” > “Lịch sử giao dịch” như hình dưới.

Bổ sung chức năng ký – gửi hồ sơ điện tử

Nguồn: TS24 Corp
Read more…

Vì sao chọn iHaiQuan?

20:41 |
Chỉ 1 ứng dụng iHaiQuan™ đã sẵn sàng cho 2 tiêu chuẩn VNACCS & chuẩn 4, dễ dàng chọn tiêu chuẩn phù hợp để giao dịch. Hỗ trợ 3 loại hình: kinh doanh, sản xuất, gia công trong 1 ứng dụng. Không giới hạn số lượng máy tính cài đặt, hỗ trợ làm việc nhóm, làm việc từ xa... giao dịch bằng chữ ký số (hỗ trợ chức năng trình ký, ký tự động).

iHaiQuan

Tự động cập nhật phiên bản 

Bộ phần mềm TS24 Professional nói chung và iHaiQuan nói riêng được thiết kế có chức năng tự động cập nhật phiên bản mới nhất cho người sử dụng. 

Nếu bạn đang sử dụng các phần mềm miễn phí của Ngành Hải quan cung cấp thì bạn phải chủ động tìm hiểu xem phiên bản nào đang hiện hành, mới nhất để tải về sử dụng mới lập đúng hồ sơ hải quan của bạn. Với iHaiQuan thì bạn hoàn toàn thoải mái sử dụng 01 ứng dụng duy nhất, chương trình sẽ tự động cập nhật phiên bản mới nhất cho bạn theo các tiêu chí sau: 

- Có chính sách mới ảnh hưởng đến việc khai báo hải quan của bạn. 
- Cải tiến liên tục các tính năng hỗ trợ, ứng dụng công nghệ mới làm tăng nhiều tiện ích và bảo mật cho hệ thống… 

Nộp thuế tiện lợi 

Ngay khi bạn mở tờ khai hải quan qua iHaiQuan, cơ quan Hải quan gửi về qua hệ thống Thông báo số thuế bạn phải nộp, chương trình sẽ tự động lập ngay Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước. Trước đây nếu chưa có chức năng này, bạn phải tự lập Giấy nộp tiền bằng tay thì dễ dẫn đến sai sót và nhầm lẫn ngoài ý muốn, gây nhiều phiền toái phải đi làm thủ tục điều chỉnh. 

Có 02 cách nộp thuế tiện lợi với iHaiQuan: 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ miễn phí Pay24 tại các Ngân hàng chấp nhận giao dịch (trước mắt có Tiên Phong Bank, BIDV,…). Sau đó, bạn chỉ cần sử dụng chữ ký số công cộng ký lên Giấy nộp tiền và giao dịch ngay với Ngân hàng thông qua Pay24 dễ dàng như gửi bộ hồ sơ hải quan đến Cơ quan Hải quan. Giao dịch điện tử này hoạt động tự động 24/24, đáp ứng nhu cầu tối đa cho bạn. 

- Nếu bạn vẫn còn do dự chưa chọn dịch vụ giao dịch qua mạng internet thì bạn vẫn dễ dàng in ra Giấy nộp tiền để ký tên, đóng dấu rồi đem đến Ngân hàng hay Kho bạc để giao dịch. 

Khai báo Hải quan 3 trong 1 với Chữ ký số 

Ứng dụng thông quan điện tử iHaiQuan được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì tính tiện dụng và ưu việt của sản phẩm. Chỉ với 1 ứng dụng, iHaiQuan có lập hồ sơ hải quan cho 3 loại hình: kinh doanh, sản xuất – xuất khẩu, gia công. Chương trình hỗ trợ tối đa mọi nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý thanh khoản, quản lý thanh lý một cách khoa học và nhanh gọn nhất. 

Dịch vụ iHaiQuan được phát triển theo công nghệ mới nhất, tương tự như hệ thống TaxOnline được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Mọi giao dịch với Cơ quan Hải quan cũng được giao dịch ngay trong ứng dụng KySo™ với chữ ký số công cộng, iHaiQuan cũng phân ra người làm nghiệp vụ trình ký cho lãnh đạo ký duyệt, giao dịch nội bộ này cũng thuận tiện như trên TaxOnline. 

An Toàn - Bảo mật dữ liệu 

Các ứng dụng kết nối đến hệ thống của TS24 đều đảm bảo tiêu chuẩn an toàn – bảo mật thông tin cao nhất (FIPS PUB 140-2, Security Requirements for Cryptographic Modules, level 3). 

Hệ thống máy chủ được bảo mật và kiểm soát an ninh bởi Verisign, Norton, McAfee Secure… 

Nhiều giá trị gia tăng miễn phí nhất 

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động hàng ngày, nhằm gia tăng hiệu quả - giảm thiểu chi phí kinh doanh, TS24 Corp đã phát triển thành công giải pháp nghiệp vụ & giao dịch điện tử TS24 Professional. 

Theo tiêu chí chỉ thu phí thật hợp lý qua 01 dịch vụ là TaxOnline, đồng thời cung cấp miễn phí bộ ứng dụng TS24 Professional, chúng tôi hy vọng mọi doanh nghiệp sẽ có nhiều quyền chọn lựa các giải pháp tốt nhất cho mình. 

Những giá trị gia tăng miễn phí nổi bật như: 

- Hỗ trợ lập hóa đơn tự in – hay tạo hóa đơn điện tử với XuatHoaDon™ 

- Lập và theo dõi sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính với iKeToan™. 

- Kê khai mọi loại thuế dễ dàng và gửi hồ sơ thuế qua mạng với TaxOnline™. 

- Thanh toán và nộp tiền thuế trực tuyến qua Pay24™. 

- Lưu trữ dữ liệu an toàn và chia sẻ dữ liệu dùng chung của Hóa đơn – Kế toán – Thuế qua iData™. 
- Giao dịch điện tử với nhiều Cơ quan Nhà nước như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Thống kê, Đăng ký kinh doanh… 

Luôn song hành cùng doanh nghiệp 

Dịch vụ iHaiQuan là một người bạn song hành chân thành – tận tụy – tin cậy của doanh nghiệp. 

Nếu bạn gặp khó khăn về chính sách, chuyên gia xuất nhập khẩu của TS24 sẵn sàng hỗ trợ bạn, làm cầu nối cho bạn với Cơ quan Hải quan dễ dàng nhất. 

Nếu bạn gặp khó khăn về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn qua email, đào tạo trực tuyến, đến tận nơi… 

Mạng lưới đại lý, hỗ trợ kỹ thuật rộng khắp cả nước, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của bạn về dịch vụ. 

Chúng tôi cam kết trả lời mọi thắc mắc của khách hàng qua email tối đa 20 phút/ trường hợp, luôn nâng cao chất lượng hỗ trợ trực tuyến qua website. 

Sẵn sàng lắng nghe và điều chỉnh kịp thời các khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ thông quan điện tử iHaiQuan.
Read more…

Liên hệ dịch vụ khách hàng

Ms Huệ: 096.345.7686

Ms Thân: 09.62.72.0000

THÔNG BÁO!CHUKYSOTS24.COM hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội. Đăng ký ngay(chi tiết)