Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên TaxOnline™

21:25 |
Bước 1: Vào “Kê khai thuế” > Chọn “Kê khai bổ sung” trong mục KKBS 

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên TaxOnline

Bước 2: Chọn tờ khai cần KKBS: 
Khai báo các thông tin: 
- Chọn KKBS cho Tháng/ Quý/ Năm (tuỳ vào loại tờ khai cần làm) > Chọn Loại báo cáo cần KKBS… 
- Kỳ điều chỉnh bổ sung: là kỳ tính thuế bị làm sai. > Tháng lập tờ khai bổ sung: là kỳ tính thuế hiển thị khi kết xuất báo cáo (Thường để mặc định). > Chọn “Lần bổ sung” > “Thêm mới” > Bấm “Có” 

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên TaxOnline

Bước 3: Kê Khai Bổ Sung 
1. Tại Tab “Tờ khai đã nộp” 
Ta nhập liệu lại đúng tờ khai bị làm sai mà ta đã gửi lên cơ quan thuế. 

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên TaxOnline

2. Tại Tab “Tờ khai điều chỉnh”
Ta nhập các số liệu cần điều chỉnh (Số liệu đúng). 

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên TaxOnline

3. Tại Tab “Kê khai bổ sung” Sẽ hiển thị lên số thuế chênh lệch : Tăng hoặc giảm thuế số thuế và ta nhập nội dung giải thích vào ô tương ứng. 
Sau khi nhập KKBS ta kiểm tra lại một lần nữa xem dữ liệu đã chính xác hoàn toàn hay chưa.Nếu đúng rồi ta ấn nút “Ghi (F5)” để lưu lại 

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên TaxOnline

Bước 4: Điều chỉnh số thuế KKBS: 
Có 3 trường hợp: ta kiểm tra coi thuộc trường hợp nào để điều chỉnh cho đúng trên tờ khai của kỳ tính thuế hiện tại 

Trường Hợp 1: Nếu điều chỉnh Tăng số thuế phải nộp mà không còn được khấu trừ thuế. 

Gửi tờ khai KKBS lên CQT. > Lên Thuế Nộp số tiền Chênh lệch và tiền PHẠT nộp chậm (có trong KHBS). 

Trường Hợp 2: Nếu điều chỉnh Tăng số thuế phải nộp nhưng còn được khấu trừ thuế. 

Gửi tờ khai KKBS lên CQT. > Vào tờ khai GTGT kỳ tính thuế đang kê khai. 

- Chọn Chỉ Tiêu : 37 ( đánh số thuế bị “Tăng"). 
- Bấm “Ghi (F5)” 

Đến thời hạn thì nộp tờ khai GTGT. 

Trường Hợp 3: Nếu điều chỉnh GIẢM số thuế phải nộp: 
Có 2 lựa chọn: 

a. Chuyển số thuế được giảm vào kỳ tính thuế đang kê khai. 

Gửi tờ khai KKBS lên CQT. > Vào tờ khai GTGT kỳ tính thuế đang kê khai. 

- Chọn Chỉ Tiêu : 38 ( đánh số thuế được “Giảm”). 

- Bấm “Ghi (F5)” 

Đến thời hạn thì nộp tờ khai GTGT. 

b. Gửi tờ khai KKBS lên CQT. 
Làm đề nghị hoàn thuế và lên nộp cho CQT. 

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung trên TaxOnline

Ta nhập vào chỉ tiêu 37 nếu tăng số thuế khấu trừ, nhập vào chỉ tiêu 38 nếu giảm số thuế được khấu trừ và bấm nút “Ghi (F5)” để lưu lại.
Read more…

Liên hệ dịch vụ khách hàng

Ms Huệ: 096.345.7686

Ms Thân: 09.62.72.0000

THÔNG BÁO!CHUKYSOTS24.COM hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội. Đăng ký ngay(chi tiết)